výlohy Brno
mytí výloh

Mytí a leštění výloh

Firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK BRNO zajišťuje mytí a čištění výloh již řadu let. Tým našich profesionálních umývačů výloh Vám zajistí kvalitně čisté výlohy. Umytí nezaměřujeme pouze na běžně znečištěné výlohy, čistíme i výlohy od silných nečistot, které vznikly dlouhodobým neumýváním, nebo od nečistot po stavebních úpravách. Čištění jakkoliv velkých ploch výloh je možné zajistit do druhého dne. Mytí a čištění výloh realizujeme v několika programech. Nejvyužívanějším programem je servisní čištění. Tento program je využíván našimi dlouholetými zákazníky obchodních center.

Zákazníkům zajišťujeme čištění v servisním cyklu 1x za 14 nebo za 30 dnů. Dále je možno mytí výloh provádět i v servisu 1x 90 dní a 1 x 120 dní, nebo nepravidelně v časech, které si zvolí sám zákazník. Náš servisní systém je nastaven automaticky a naši zaměstnanci chodí pravidelně čistit a umývat výlohy. Po kontrole je potvrzen výkaz o provedené práci, na jehož základě se fakturuje kvartálně. Je možné samozřejmě platit i hotově na PPD. Naše firma zajišťuje servisní čištění pro velké i malé firmy po celém území České a Slovenské Republiky, v Rakousku a v Německu. Je možné toto čištění a mytí výloh realizovat i mimo obchodní centra pro širokou řadu zákazníků.

Naši odborně kvalifikovaní pracovníci dokážou umýt jakkoliv velkou prosklenou plochu. K dokonalému provedení mytí výloh využíváme tzv. trik suchého leštění. Náš postup, který pro mytí výloh používáme, je velmi jednoduchý. Při mytí výloh je důležité na začátku dobře umýt profesionálně saponátovým roztokem a odmastit skla. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze suchou bavlněnou plenou. Tímto jednoduchým trikem, že se výlohy vyleští na sucho, výlohy jsou prakticky 100% čistá a pokud se postupně znečisťují a zapráší se, jedná se o souvislou vrstvu a znečištění není tak viditelné. I když už jsou výlohy částečně špinavé, máte pocit, že jsou pořád skoro čisté. Pokud použijeme leštidlo, budou za jistý čas na výloze vidět kola a tahy jak se výlohy leštily.

Mytí a čištění výloh

Mytí výloh provádí naše mezinárodní firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK BRNO na všech obchodních centrech. V jednotlivých obchodních centrech zajišťují profesionální služby naši pověření a proškolení zaměstnanci, kteří jsou u nás zaměstnáni v hlavním poměru. Nezaměstnáváme brigádníky. Mytí výloh provádíme pro naše zákazníky v systému servisního čištění. U provozoven, které se nově otevírají, zajišťujeme mytí výloh před otevřením provozovny dle přesného požadavku našeho zákazníka. Toto první mytí výloh po malování, řemeslnících a řemeslech jsme schopni vykonat v jakémkoli určeném čase.

Mytí a čištění výloh ve výškách

Naši odborně kvalifikovaní pracovníci dokážou umýt jakkoliv velkou prosklenou plochu i ve výškách a v těžko přístupných místech pomocí vysokozdvižné techniky, lešení nebo certifikovaných horolezců odborně vyškolených dle platné vyhlášky § 134a odst. 2 a podle § 134c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Při vykonávání práce postupujeme šetrně, tak abychom nepoškodili skla, malbu na stěnách a neznečistili podlahu. Používáme pouze kvalitní prostředky a pomůcky.
Mytí a čištění výloh ve výškách může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí výloh ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. U výloh a skleněných ploch se také specializujeme nanášením hydrofobní impregnace, kterou aplikujeme pomocí technologie GlasProtect. Nanoimpregnace tzv. nešpinavá úprava, je především vhodná pro výlohy se špatnou dostupností a na výlohy ve výškách.

 

 

 

Odstranění polepů ze skleněných povrchů

Mytí výloh po stavební činnosti začíná stržením folií a polepů, odstraněním hrubých nečistot z prosklených ploch a odstraněním zbytků lepidel a polepů korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm ve své šířce. V současné době se montují a osazují tabule prosklených ploch, které na svém povrchu mají speciální jemně kovovou vrstvu, která může být neodborným zásahem čištění výloh a prosklených ploch nenávratně poškozena. Velmi často se již stalo, že odstraňovaný polep nebo hrubá nečistota z výloh nebo prosklených ploch byl čištěn jiným nástrojem než širokou, velmi ostrou korundovou žiletkou a došlo k nenávratné škodě, výlohy  a prosklené plochy byly poškrábány a zničeny.

Není neobvyklé, že mytí výloh a prosklených ploch provádí neodborně nezaškolený pracovník, který provede poškrábání výloh takovým způsobem, že jsou rýhy na výlohách a prosklených plochách zcela viditelné. Nejčastěji jsou patrné a viditelné škody na vyčištěných výlohách a prosklených plochách po nasvícení výloh a prosklených ploch reflektory. Nikdy proto nedovolte odstraňovat plakáty, polepy, folie, lepidlo z pod folií, hrubé nečistoty, barvy z výloh a prosklených ploch nezaškolenými zaměstnanci, kteří na tuto práci nejsou vybaveni potřebným nářadím. Díky našemu systému kontroly a kvality služeb jsme si jisti, že naše práce bude perfektní. Odstraňujeme a strháváme polepy či reklamy i ve výškách.

Start typing and press Enter to search